Wezwij SignStorm

Obywatele Unii Europejskiej, czas sprowokować burzę podpisów – odłóżcie na bok ostatnie wahania, wesprzyjcie europejską inicjatywę obywatelską „Bezwarunkowy dochód podstawowy w całej UE” i wezwijcie do tego innych. To ostatnia okazja w nadchodzącym miesiącu. I ostatnia szansa w nadchodzących latach na przyniesienie…

Czym jest europejska inicjatywa obywatelska „Uruchom bezwarunkowy dochód podstawowy w całej UE”?

Od 25 września 2020 r. Unia Europejska zbiera podpisy pod europejską inicjatywą obywatelską „Rozpocznij bezwarunkowe dochody podstawowe (UBI) w całej UE”. Do 25 czerwca 2022 r. należy zebrać podpisy 1 miliona obywateli Unii Europejskiej, aby przekazać je Komisji Europejskiej. Celem jest…

Nowa ankieta: nie rozpoznano WI w większości krajów europejskich

Nowa ankieta: Obywatele nadal nie znają swoich praw do współdecydowania w polityce UE Europejski sojusz 17 europejskich inicjatyw obywatelskich i organizacji wzywa do oficjalnego przedłużenia Dnia Europy 9 maja do „Dnia Podpisania UE” w celu wzmocnienia obywateli udział w politykach Unii Europejskiej. Z poziomem świadomości…

%d Blogerzy jak ta: