Udział #ECI-UBI w konferencji na temat przyszłości Europy #COFE

Udział Europejskich Inicjatyw Obywatelskich w sesjach plenarnych konferencji i forach obywatelskich w ramach Konferencji na temat przyszłości Europy (COFE)

 

Szanowny Panie Guy Verhofstadt, Poseł do PE, Współprzewodniczący Zarządu Konferencji na temat Przyszłości Europy

Szanowna Pani Dubravka Šuica, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Współprzewodnicząca Zarządu Konferencji na temat Przyszłości Europy

Szanowna Pani Iratxe Garcia-Perez, Poseł do PE, Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego w Zarządzie Konferencji na temat Przyszłości Europy

Szanowny Panie Manfred Weber, Poseł do PE, Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego w Zarządzie Konferencji na temat Przyszłości Europy

Szanowny Panie Gerolf Annemans, Poseł do PE, Obserwator Parlamentu Europejskiego w Zarządzie Konferencji na temat Przyszłości Europy

Szanowny Panie Helmut Scholz, Poseł do PE, Obserwator Parlamentu Europejskiego w Zarządzie Konferencji na temat Przyszłości Europy

Szanowny Panie Daniel Freund, Poseł do PE, Obserwator Parlamentu Europejskiego w Zarządzie Konferencji na temat Przyszłości Europy

Szanowny Panie Zdzisław Krasnodębski, Poseł do PE, Obserwator Parlamentu Europejskiego w Zarządzie Konferencji nt. Przyszłości Europy

 

Drodzy Państwo,

proces Konferencji w sprawie przyszłości Europy trwa pełną parą.

Pierwsza sesja plenarna konferencji odbyła się 19 czerwca 2021 r. W dniach 22./23.10.2021 odbędzie się druga sesja plenarna konferencji, od stycznia 2022 r. odbywać się będą kolejne plenarne.

Od 1 do 3 października 2021 r. odbędzie się pierwsze Europejskie Forum Obywatelskie poświęcone tematowi naszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej (panel 3: Gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie). W dniach 19-21 listopada 2021 r. odbędzie się drugie i od 7 do 9 stycznia 2022 r. III Forum Obywatelskie na ten temat.

Zobacz: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Wierzymy, że obecne europejskie inicjatywy obywatelskie, w tym nasza europejska inicjatywa obywatelska „Uruchom bezwarunkowe dochody podstawowe (UBI) w całej UE”, powinny uczestniczyć w tych posiedzeniach plenarnych i odpowiednich tematycznie forach obywatelskich i powinny być do tego zapraszane.

Naszym argumentem jest to, że przyszłe kwestie UE reprezentowane przez europejskie inicjatywy obywatelskie wymagają zgody kilkudziesięciu tysięcy lub kilkuset tysięcy obywateli UE i dlatego muszą być należycie uwzględnione w procesie dyskusji na temat przyszłości Europy i należy skonsultować się z przedstawicielami europejskich inicjatyw obywatelskich.

 

Ponadto udział przedstawicieli europejskiej inicjatywy obywatelskiej na posiedzeniach plenarnych i odpowiednich forach obywatelskich zwiększyłby obecnie bardzo niski poziom świadomości na temat instrumentu współdecydowania w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Zobacz: Podsumowanie ankiety YouGov,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Nasza europejska inicjatywa obywatelska z powodzeniem uczestniczy również w internetowej platformie Konferencji na temat przyszłości Europy.

Zobacz: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Drodzy Państwo,

Z nadzieją czekamy na wczesną i pozytywną odpowiedź.

Pozdrawiamy,

Przedstawiciele, członkowie grupy organizatorów i członkowie zespołu koordynacyjnego

Europejska inicjatywa obywatelska „Uruchom bezwarunkowe dochody podstawowe (UBI) w całej UE”

 • Klaus Sambor – Austria
 • Ronalda Blaschke - Niemcy
 • Michele Gianella - Włochy
 • Evamaria Langer-Dombrady - Węgry
 • Ly Katekondji - Francja
 • Iwajło Kiriłow - Bułgaria
 • Anioł Bravo - Hiszpania
 • Michaela Kerstan - Niemcy
 • Aija Lasmane – Łotwa
 • Heinz Swoboda – Austria
 • Jaanus Nurmoja - Estonia
 • Leopoldo del Prado - Hiszpania
 • Zita Stockwell - Węgry
 • Juha Uski - Finlandia

 

23 lipca 2021

Europejska inicjatywa obywatelska „Uruchom Bezwarunkowe Podstawowe” Dochody (UBI) w całej UE”
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Oryginalny list: 21 – 07 – 23 EIO na konferencji na temat przyszłości Europy

%d Blogerzy jak ta: