Kolejne rozszerzenie zbierania podpisów realizowane przez komisję UE

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1042 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające środki tymczasowe dotyczące terminów zbierania, weryfikacji i etapów badania przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w związku z wybuchem COVID-19, w szczególności jej art. 1 ust. 2,

 

 

Z tych powodów można stwierdzić, że warunki przyznania przedłużenia okresów zbierania są spełnione w odniesieniu do 5 inicjatyw, dla których okres zbierania trwał w dniu 1 maja 2021 r. Te okresy zbierania należy zatem przedłużyć o trzy miesiące.

 

Nowe daty końcowe okresów zbierania dla następujących inicjatyw są następujące:

 

  • inicjatywa zatytułowana „GŁOSOWCY BEZ GRANIC, pełne prawa polityczne dla obywateli UE”: 11 czerwca 2022 r.;
  • inicjatywa zatytułowana „Rozpocznij bezwarunkowe dochody podstawowe (UBI) w całej UE”: 25 czerwca 2022 r.;
  • inicjatywa zatytułowana „Libertà di condividere”: 1 sierpnia 2022 r.;
  • inicjatywa zatytułowana „Prawo do leczenia”: 1 sierpnia 2022 r.;
  • inicjatywa zatytułowana „Inicjatywa społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zakazu praktyk masowego nadzoru biometrycznego”: 1 sierpnia 2022 r.;
  • inicjatywa „Zielone dachy ogrodowe”: 1 sierpnia 2022 r.

 

 

%d Blogerzy jak ta: