ECI UBI – wyniki i prognozy

Drodzy sygnatariusze i zwolennicy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Rozpocznij bezwarunkowe dochody podstawowe (UBI) w całej UE”

1. Dochód podstawowy ECI – wyniki i perspektywy

Przede wszystkim, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy aktywnie organizowali, wspierali i rozpowszechniali Dochód Podstawowy ECI. Korona, klimat polityczny (wojna na Ukrainie), w dużej mierze nieznany charakter instrumentu uczestnictwa w europejskiej inicjatywie obywatelskiej oraz zerowe wsparcie finansowe dla naszej pracy przez instytucje UE nie ułatwiły tego.

Niemniej jednak, ponad 296 tys. podpisało dochód podstawowy ECI. Pod względem minimalnego kworum Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce, a następnie Słowenia i Włochy. Niemcy zajęły czwarte miejsce w UE z ponad 1 tysiącami podpisów, przekraczając minimalne kworum o 70 proc. Dla porównania, dochody podstawowe ECI w 104/2013 r. podpisały tylko 14 tys. w UE-275 (bez Wielkiej Brytanii), a w Niemczech tylko około 27 tys. (40% ówczesnego minimalnego kworum). Hiszpania, Włochy, Grecja i Łotwa odnotowały tym razem mocne wzrosty. Oto wyniki ECI za rok 55/2013, oto wyniki ECI za rok 14/2013, wyniki obecnej ECI tu lub tutaj.


Jednak, nie osiągnęliśmy celu miliona podpisów. W niektórych krajach UE nasilił się sceptycyzm UE lub wiele z nich nie może (jeszcze) nic zrobić z UE. Przykład: referendum w sprawie dochodu podstawowego w Austrii otrzymało około 169 tys. podpisów. Jednak pod dochodem podstawowym EIO podpisało się mniej niż cztery tysiące obywateli Austrii. Inne kraje, takie jak Francja, Belgia czy Bułgaria, pozostały znacznie poniżej poprzedniego poziomu w tegorocznej europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Jednak, oprócz zwiększenia łącznej liczby podpisów i ożywienia w niektórych krajach, osiągnęliśmy wielki sukces na platforma internetowa dla przyszłości Europy"Jednym z najczęściej sugerowanych mechanizmów, które mają uczynić Europę bardziej integracyjną i sprawiedliwą społecznie, jest zagwarantowanie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE„(Platforma Raportów Końcowych, strona 44)

perspektywy: Wykorzystamy zarówno zwiększone wsparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej, jak i sukcesy na platformie internetowej, aby bardziej aktywnie zaangażować się w politykę UE. Zachęcające jest również tworzenie sieci podmiotów zajmujących się dochodem podstawowym na poziomie europejskim, które zostało wzmocnione dzięki EIO Basic Income. W celu kontynuacji sprawdzonej współpracy solidarnościowej na poziomie europejskim, powstała „Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (UBI) – Inicjatywa Europejska”.

2. Bądź na bieżąco

Jeśli chcesz być nadal informowany o działaniach dotyczących dochodu podstawowego na poziomie europejskim, możesz subskrybować biuletyny organizacje dochodu podstawowego w Twoim kraju. Lub śledź nas na Facebooku https://www.facebook.com/ECIUBI. Możesz również zasubskrybować Gazeta o dochodach dziennych

3. UBI4ALL również trwa!

Kontynuujemy!
I zbieraj na naszą loterię z podstawowymi dochodami w UBI4ALL, aby ludzie mogli doświadczyć tego naprawdę. Ostatnio Balázs, młody człowiek z Węgier, wygrał europejski dochód podstawowy w wysokości 800 euro miesięcznie. Wcześniej Lucie z Francji i Thomas z Irlandii. Kto będzie następny?

Nasz genialny plan: jeśli dołączy kilka milionów osób UBI4ALL, łatwo będzie sprawić, by nasza następna inicjatywa obywatelska na rzecz dochodu podstawowego w Europie zakończyła się sukcesem. Powiedz wszystkim znajomym o UBI4ALL! Nawiasem mówiąc, ludzie ze wszystkich krajów w Europie mogą teraz rejestrować się na loterię – już nie tylko z krajów UE.

Drodzy czytelnicy, pozostańcie zdrowi i zaangażuj się w dochód podstawowy!

Klaus Sambor, Austria
Ronald Blaschke, Niemcy

%d Blogerzy jak ta: