Naszym celem jest wprowadzenie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, zapewniających każdemu byt materialny i możliwość uczestniczenia w życiu społecznym w ramach jego polityki gospodarczej.

Cel ten zostanie osiągnięty, pozostając w ramach kompetencji przyznanych UE na mocy Traktatów.

Zwracamy się do Komisji Europejskiej o przedstawienie propozycji bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, które zmniejszają dysproporcje regionalne w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE.

Realizuje to cel wspólnego oświadczenia Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, stwierdzonego w 2017 r., Że „UE i jej państwa członkowskie będą również wspierać wydajne, trwałe i sprawiedliwe systemy ochrony socjalnej, aby zagwarantować dochód podstawowy”. w celu zwalczania nierówności.

Nie możesz już podpisać!
Wyniki do tej pory

Więcej rycin patrz: UBI-europe.net

 

Wdrożone dalsze wydłużenie okresu windykacji! Zobacz pdf

Czytaj więcej

Chcesz być aktywny?

Wypełnij ten formularz, aby dołączyć do zespołu!. 

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  E-mail (wymagane)

  Kraj (wymagane)

  umiejętności

  Komentarz


  Zaakceptuj warunki (wymagane)
  Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę.