Naszym celem jest wprowadzenie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, zapewniających każdemu byt materialny i możliwość uczestniczenia w życiu społecznym w ramach jego polityki gospodarczej.

Cel ten zostanie osiągnięty, pozostając w ramach kompetencji przyznanych UE na mocy Traktatów.

Zwracamy się do Komisji Europejskiej o przedstawienie propozycji bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE, które zmniejszają dysproporcje regionalne w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE.

Realizuje to cel wspólnego oświadczenia Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, stwierdzonego w 2017 r., Że „UE i jej państwa członkowskie będą również wspierać wydajne, trwałe i sprawiedliwe systemy ochrony socjalnej, aby zagwarantować dochód podstawowy”. w celu zwalczania nierówności.

Czytaj więcej

Chcieć pomóc?

Wypełnij ten formularz!

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

E-mail (wymagane)

Kraj (wymagane)

umiejętności

Komentarz


Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie naszych promocyjnych materiałów marketingowych i zgadzasz się bez Polityka prywatności. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Zaakceptuj warunki (wymagane)
Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę.